specijalno odjeljenje

Uz pristupnu rampu do jednostavnijeg boravka u OŠ „Vuk Karadžić“ Berane

Integrisanom odjeljenju Osnovne škole “Vuk Karadžić” u Beranama, koje pohađaju djeca sa težim i teškim intelektualnim i tjelesnim smetnjama kao i smetnjama iz spektra autizma, NVO KIRI je donirala pristupnu rampu Pristupna rampa, koja je juče postavljena u integrisano odjeljenje Osnovne škole “Vuk Karadžić” u Beranama, olakšaće svakodnevni boravak i