Sreten Lekić

NVU “INVICTUS” realizovalo dio aktivnosti projekta “NOVI KRUG”

U Galeriji “Nikola i Uglješa Popović” NVU “Invictus” je realizovalo, dio aktivnosti projekta “NOVI KRUG” Cilj projekta je promocija sporta kod osoba sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na djecu i mlade sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama sa teritorije opštine Berane. Posle uvodne i pozdravne riječi Sretena Lekića, predsjednika NVO “Invictus”, prisutne

Specijalna Olimpijada Crne Gore predstavljena u Beranama

Predstavnik Ministarstva sporta i mladih, direktor Direktorata za sport  Zoran Jojić je pohvalio ovakav vid saradnje i obećao je da će ministarstvo, u skladu sa svojim mogućnostima, uvjek podržati sportske aktivnosti osoba sa invaliditetom. Posebno ga raduje što se i sjever Crne Gore aktivirao kroz sportske klubove u ovom slučaju