Strategija za borbu protiv korupcije

Vlada usvojila Strategiju za borbu protiv korupcije

Vlada je donijela i Akcioni plan za ovu i narednu godinu sa Izvještajem o sprovedenoj javnoj raspravi Vlada je danas usvojila Strategiju za borbu protiv korupcije do 2028. godine, koja bi, kako je saopšteno, trebalo da dovede do većeg stepena bezbjednosti i povjerenja građana u rad državnih institucija. Kako je