suicid

Uprava policije: U Crnoj Gori prošle godine registrovano 116 samoubistava

Crna Gora je država koja i po podacima Svjetske zdravstvene organizacije u posljednjoj deceniji prednjači po broju registrovanih samoubistava u odnosu na broj stanovnika Zaključno sa 31. decembrom 2023. godine, Uprava policije (UP) je registrovala 116 samoubistava u prošloj godini, čime se učvršćuje zabrinjavajući bilans suicida u Crnoj Gori. –