Tamara Simonović

Tamara Simonović iz Berana nagrađena za najboljeg studenta Filološkog fakulteta

Studentkinja Filološkog fakulteta Tamara Simonović iz Berana, sa Studijskog programa Francuski jezik i književnost, nagrađena je za najboljeg studenta sa prosjekom 10. „Vaš polet, energija, udruženi sa znanjem koje imate i koje ćete tek steći, mogu ovoj zemlji da podare zamah, dovoljan da nas vine u krug razvijenih ili makar