Tumba grad

Polimlje mjesto gdje se susreću kulture

Sva novija arheološka istraživanja u prostoru Polimlja, kao što su Tumbarice u Donjoj Ržanici ili Gradac u Budimlji, kod Berana, samo su potvrdila ono što je ustanovljeno prije više od deset godina sa otkrićima u Petnjici i Bijelom Polju, čime su pomjerena dotadašnja naučna saznanja o smjenivanju kultura na ovim

Četiri kilometra jugoistočno od Berana postoje ostaci Tumba grada

Četiri kilometra jugoistočno od Berana, u selu Donja Ržanica, na lokalitetu Tumbarice, pronađeni ostaci takozvanog Tumba grada Berane, poznatije kao Ivangrad, grad je neiskorišćenih potencijala, njegova okolina je bogata očaravajućom prirodom, a vremenom se na tom području otkrivaju i praistorijska nalazišta. Tako su četiri kilometra jugoistočno od Berana, u selu