tumor

Ministarstvo zdravlja: Za skrining raka grlića materice oprema vrijedna 700.000 eura

“Radi se na promociji zdravlja svih starosnih dobi građana, unapređenju zdravstvene zaštite na svim nivoima, unapređenju finansijske održivosti zdravstvenog sistema, odgovoru na krizne situacije u sistemu, unapređenju razvoja pružanja usluga u zdravstvenom turizmu. Radiće se i na moderdnizaciji zdravstvene infrastrukture izgradnjom novih ili obnovom kapaciteta” Za skrining raka grlića materice,

Prvi pacijent primio eksperimentalnu vakcinu koja ubija ćelije raka

Očekuje se da će kliničko istraživanje obuhvatiti ukupno 100 učesnika, od kojih će svaki biti odrasli pacijent sa metastatskim ili uznapredovalim tumorima koji su prethodno prošli najmanje dvije terapije standardnog liječenja Eksperimentalni virus koji ubija ćelije raka u okviru kliničkog ispitivanja prvi put je primijenjen na čovjeku, sa nadom da