ugrožen

ASK utvrdila da je Ministarstvo finansija ugrozilo javni interes

SDT da ispita izbor advokata! Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila da je Ministarstvo finansija ugrozilo javni interes odabirom advokatske kancelarije Four Knights LLC da zastupa državu u arbitražnom sporu sa biznismenom Duškom Kneževićem. Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) je mišljenje u vezi sa ispitnim postupkom izbora advokatske kancelarije u arbitražnom