ukidanje

Vlada striktno protiv ukidanja doprinosa za Fond PIO

„Fond Pio prvi put od svog nastanka trenutno bilježi jednak dio prihoda i rashoda. To nikada nije bila karakteristika države Crne Gore od kada je Fonda PIO“, kazao je Abazović Predsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović kazao je da je Vlada striktno protiv ukidanja doprinosa za Fond PIO. Kazao je

Kadrovske promjene u MF, Damjanović ukida deset direktorata

Damjanović je, donio odluku o ukidanju deset od 19 direktorata u Ministarstvu finansija. Vlada je usvojila sedam rješenja o prestanku mandata direktorima direktorata Mandat za sedam pomoćnika ministra finansija, odnosno direktora direktorata u Ministarstvu finansija je prestao. Vlada je na današnjoj sjednici usvojila rješenja o prestanku mandata za sedam pomoćnika