urologija

U Opštoj bolnici Berane urađene operacije u urologiji koje se još jedino rade u KCCG

Magdelinić: Beranska urologija je oduvijek imala tradiciju, a u cilju njenog sačuvanja, urolozi Beranske bolnice teže ka usavršavanju dijagnostičkih i terapijskih uroloških procedura. U Opštoj bolnici Berane, dana 20.07.2022. godine, urađene su prve laparoskopske operacije u Urologiji, koje se jedino još rade u Kliničkom centru Crne Gore. Dr Aleksandar Magdelinić