usluge

Abazović: Ostvaren rekordan izvoz roba u prvom kvartalu

Poređenja radi, u prvom kvartalu 2019. godine izvoz roba je iznosio 101 milion eura, 2020. godine 95 miliona eura, 2021. godine 108 miliona eura, a 2022. godine 216 miliona eura, naveo je premijer Dobar dan Crna Goro! U prvom kvartalu 2023. ostvaren rekordan izvoz roba u iznosu od 226,8 miliona