uvećanje zarada

Veće plate za 12.000 službenika

Usaglašavanje granskih kolektivnih ugovora za javnu upravu i pravosuđe u fazi je finalizacije, pa se, shodno tome, za oko 12.000 državnih službenika i namještenika, na državnom i lokalnom nivou, očekuje povećanje koeficijenata Kako navode, očekivanja su da će ugovori biti potpisani do sredine, a najkasnije do kraja februara. Kako su