v d direktora

Boris Milić v.d. direktor ANB-a

Milić je dugogodišnji visokopozicionirani službenik Agencije za nacionalnu bezbjednost Vlada je na današnjoj elektronskoj sjednici imenovala za vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) Borisa Milića, dugogodišnjeg visokopozicioniranog službenika te institucije. Milić skoro trideset godina pokriva pozicije u sklopu bezbjednosnih institucija Crne Gore, a do 2022. godine pokrivao je

Rade Vojvodić v.d. direktora UIKS-a

Konstatovan je prestanak mandata direktoru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu (UIKS) Milanu Tomiću, a za v.d. direktora UIKS-a imenovan je Rade Vojvodić Vojvodić je magistar krivičnog prava. Ranije je napustio službu iz političkih razloga i zbog neslaganja sa načinom njenog funkcionisanja, iako je proglašavan za najboljeg operativca u