važno

VAŽNO Obavještenje Službe zaštite i spašavanja: Specijalni broj 123 u kvaru

Zbog kvara na telefonskoj liniji za specijalni broj 123, koji je nastao dana 06.04.2022. godine, Služba zaštite i spašavanja ne može primati pozive građana o akcidentnim situacijama. Ovim putem obavještavamo građane da poziv mogu uputiti na broj komandira Službe zaštite: 068 818 975 ili na broj regionalnog CALL centra 112.