Veselin Vukotić

Vukotić suvlasnik 11 fakulteta, akcije ima u 17 firmi

Prema podacima sa zvaničnog sajta, Vu­ko­tić je i dalje rek­tor pri­vat­nog Uni­ver­zi­te­ta „Do­nja Go­ri­ca“ (UDG) vla­sni­štvo kom­pa­ni­je Uni­ver­zi­tats, ko­ju je osno­vao za­jed­no sa šefom države Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem Bivši član Odbora direktora državnog preduzeća „Plantaže“ Veselin Vukotić, koji se od 11. jula nalazi u pritvoru zbog sumnji da je zloupotrijebio službeni