veting sistem

Održan prvi sastanak Radnog tima za uvođenje vetinga

Veting podrazumijeva procjenu imovine u vlasništvu sudija i tužilaca, članova njihovih porodica, provjeru eventualne povezanosti s kriminalom, procjenu profesionalnih kvalifikacija… U Ministarstvu pravde danas je održan prvi sastanak Radnog tima za izradu Analize stvaranja uslova za uvođenje procesa vetinga u pravosuđu, odnosno sistema odgovornosti sudija i državnih tužilaca, saopšteno je

Kovač: Razmatra se uvođenje veting sistema u Crnoj Gori

Veting podrazumijeva procjenu imovine u vlasništvu sudija i tužilaca, članova njihovih porodica, provjeru eventualne povezanosti s kriminalom, procjenu profesionalnih kvalifikacija. Mnistarstvo pravde je pažljivo sagledavajući višegodišnje stanje u crnogorskom pravosuđu koje je rezultiralo i pokretanjem krivičnih postupaka protiv najviših nosilaca pravosudnih funkcija, zatim, negativnim izvještajima evropskih partnera i NVO sektora