visokoškolci

Većina poslanika za povećanje naknada svršenim visokoškolcima – sa 266 na 450 eura

Poslanici skoro svih poslaničkih klubova najavili su podršku povećanju naknada za korisnike Programa stručnog osposobljavanja osoba sa stečenim visokim obrazovanjem. U Skupštini je završena rasprava o Predlogu izmjena Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Poslanica Socijalističke narodne partije Milosava Paunović kazala je da je saglasna da naknadu