vladar

Moć i djelotvornost riječi je neuništiva

Veliko djelo Čudotvorca Cetinjskog ostvarivano je upravo snagom njegovih riječi podjednako kada se obraćao onima kojima je propovijedao, koje je blagosiljao ili onima koje je proklinjao „Crnogorci neće izabrati sramotu, već će i dalje biti ono što jesu – Srbi!„ Petar I Petrović Njegoš – Sveti Petar Cetinjski rođen je