vladavina prava

Kovač: Nezavisno i nepristrasno pravosuđe predstavlja temelj vladavine prava

„Crna Gora se nalazi pred ozbiljnim političkim izazovima ali taj proces ne smije da uspori započete reforme u cilju ispunjavanja uslova za uspostavljanje vladavine prava“, rekao je Kovač I pored velikih iskoraka na polju reforme pravosuđa ministar pravde Marko Kovač izrazio je zabrinutost što usljed nedostatka političkog dijaloga i konsenzusa