vrijednosti

„Sve najljepše je besplatno, zato je i ukinuto“

„Danas su teze zamijenjene i u današnjem sistemu vrijednosti dobrota se graniči sa glupošću. To je pogubno, i zato ćemo platiti danak, a tada ćemo morati da se vratimo pravim vrijednostima jer su jedino one temelj ljudskog postojanja“ Pokojni glumac iza sebe ostavio je imponzantnu glumačku karijeru, veliko poštovanje i

Svako bira svoga gospodara

Ako je tačno da je najuzvišenije viteštvo duha „posvetiti život istini“, kako su tvrdili Ruso, Tolstoj i Dekart, onda nam put istinskog preporoda mora započeti istinom. Ne može biti preobražaja nacije bez preobražaja čovjeka. Ako hoćemo da se od zla spasemo, moramo preispitati sebe, jer traženje krivca u drugima može