Zakon o porezu

Damjanović: Vlada neće odustati od Predloga Zakona o porezu na luksuz

Ministar finansija je dodao da će predlog Zakona o porezu na luksuz biti u blagovremenom i primjerenom trenutku Javna rasprava o nacrtu Zakona o solidarnom doprinosu kompanija s prihodima većim od pet miliona eura produžena je i na april, a kako god bilo, Predlog Zakona će biti utvrđen i Vlada