Zakon o sudijama

Jedna grana vlasti ne smije blokirati drugu

VK ohrabrila Crnu Goru da nastavi sa izmjenama Zakona o sudijama i obrati pažnju na primjenu Venecijanska komisija (VK) ohrabrila je Crnu Goru da nastavi sa dobrim radom na izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, ali naglašava da veliku pažnju treba posvetiti praktičnoj primjeni novog teksta. ”Kao