Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Šćekićev zakon vraćen Šimunu

Da li će Šćekićev zakon pretrpjeti izmjeme? Da li je namjera da se zaustave reforme i jačanje javnog zdravstva ili će se samo zadovoljiti procedura i vratiti na izglasavanje u istom obliku. Je li namjera da se ljekari opet vrate u privatne klinike, a pacijenti smišljemo šalju iz državnih u

Šćekić: 24 miliona eura investicija trenutno je započeto u zdravstvenom sistemu

Posljedice teškog udara koji je pretrpio zdravstveni sistem primjenom programa „Evropa sad“, produkta prethodnog saziva Vlade, kojim su, između ostalog, ukinuti doprinosi za zdravstveno osiguranje i na taj način sistem zdravstva ostavljen bez sredstava, u proteklom periodu osjetili smo svi – i mi kao donosioci odluka i zdravstveni radnici i

Šćekić: Pacijent i građanin moraju biti na prvom mjestu

Ljekari koji traže dopunski rad kod privatnika imaće brojna ograničenja, neće moći da rade u više od jedne privatne ustanove.    Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić poručio je ljekarima koji traže dopunski rad kod privatnika da će imati brojna ograničenja i da neće moći raditi u više od jedne privatne ustanove.

MZD: Kapitacija nezakonit akt, GKU nije uskratio prava zdravstvenim radnicima

„Poslodavac, odnosno zdravstvene ustanove, i sada imaju mogućnost da stimulišu zaposlene na razne načine a u skladu sa regulativom, odnosno u skladu sa važećim propisima“, navode iz Ministarstva zdravlja Metodologija određivanja vrijednosti kapitacije i cijena zdravstvenih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, čiji je donosilac Fond za zdravstveno osiguranje, predstavlja nezakoniti

Šćekić: Javno zdravstvo, ali i privatnike, očekuju promjene

Sve će biti obuhvaćeno: reforma stomatološke zdravstvene zaštite, saradnja sa privatnim zdravstvenim ustanovama i uvođenje digitalizacije u zdravstvenom sistemu, najavio je Šćekić, koji nije želio da konkretnije govori o dokumentu koji još nije završen Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić kazao je da je Nacrt izmjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti u završnoj fazi. Kako