U Beranama potpisan ugovor o izgradnji stanova za zdravstvene radnike

43. Vlada Crne Gore na predlog tadašnjeg ministra zdravlja Dragoslava Šćekića na održanoj sjednici u maju 2023. godine pozitivno je odgovorila na obraćanje Opštine Berane o prenosu prava raspolaganja na nepokretnosti radi izgradnje stambene zgrade za potrebe zdravstvenih radnika u toj opštini.

Vlada je tada donijela Odluku o prenosu prava raspolaganja na nepokretnostima Opštini Berane radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnje stambene zgrade za lokalno stanovanje zdravstvenih radnika u opštini Berane.

Ministarstvu zdravlja obratila se Opština Berane, zahtjevom za prenos prava raspolaganja na dijelu UP 1 u okviru DUP-a „Lijeva obala Lim”, koju čine katastarske parcele broj 859/2, u površini od 366 m² i broj 859/3, u površini od 11 m², obje upisane u list nepokretnosti broj 299, KO Berane, Opština Berane, radi ostvarivanja javnog interesa – izgradnju stambene zgrade za stanovanje zdravstvenih radnika u Opštini Berane“, naglašeno je iz Ministarstva zdravlja u maju 2023. godine

U Beranama je danas potpisan ugovor o izgradnji stanova za zdravstvene radnike između Opštine Berane i Stambene zadruge „Zdravstvo“.

„Prioritet u radu ministarstva će biti izgradnja stanova na sjeveru Crne Gore. Krenulo se u Pljevljima, nastaviće se u Beranama, a razgovori se obavljaju i sa Žabljakom, tako da će ministarstvo zdravlja u narednom periodu imati ozbiljne građevinske zahvate u tom pravcu“, kazao je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić prilikom potpisivanja ugovora u Pljeviljima u maju mjesecu.

Povezane vijesti

Dodik: Izjava Milatovića uvreda za RS

„Ne poznajem unutrašnju komunikaciju struktura vlasti u Crnoj Gori, ali nisam ni očekivao da me pozove Milatović, niti da se sastanem s njim“ Predsjednik bosansko-hercegovačkog