UIP: Kod ovih kompanija su utvrđene nepravilnosti u vezi sa ograničenjem maksimalne cijene peleta

Uprava za inspekcijske poslove (UIP) saopštila je danas da su inspektori utvrdili nepravilnosti u vezi sa ograničenjem maksimalne cijene peleta kod sljedećih kompanija: d.o.o.“Pelengić trade iz Bijelog Polja, d.o.o. „DM promet“ iz Nikšića, d.o.o.“Bekom“ iz Podgorice, d.o.o. „Budim promet“ iz Berana

D.O.O.  „Pelengić trade“, Bijelo Polje – cijena peleta na dan 13. 10. 2022. godine je iznosila 320 eura po toni, što je suprotno predmetnoj odluci, kojom je cijena tone peleta ograničena na 269 eura. Zbog učinjenog prekršaja, postupajući inspektor je izdao prekršajne naloge u iznosu od 5.500 eura i donio rješenje o oduzimanju imovinske koristi u vrijednosti od 10.067,40 eura.
D.O.O. „DM promet“, Kočanska bb, Nikšić – maloprodajna cijena peleta iznosi 321 euro po toni, što je suprotno predmetnoj Odluci, kojom je cijena tone peleta ograničena na 320 eura. Zbog učinjenog prekršaja postupajući inspektor je izdao prekršajne naloge u iznosu od 5.500 eura i donio rješenje o oduzimanju imovinske koristi u vrijednosti od 275,50 eura.
D.O.O „Bekom“, Bioče bb, Podgorica – maloprodajna cijena peleta na dan kad je stupila na snagu odluka Vlade iznosila je 320 eura po toni, što je suprotno predmetnoj odluci, kojom je cijena tone peleta ograničena na 269 eura. Zbog učinjenog prekršaja postupajući inspektor je podnio zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.
D.O.O. „Budim promet“, Berane – veleprodajna cijena iznosi 320 eura po toni, što je suprotno predmetnoj odluci, kojom je cijena tone peleta ograničena na 269 eura. Zbog učinjenog prekršaja, postupajući inspektor je podnio zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i donio rješenje o oduzimanju imovinske koristi u vrijednosti od 1.129,92 eura“, piše u saopštenju UIP.
U saopštenju se navodi da Tržišna inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi („Sl.list CG“, br. 52/22) i Odlukom o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda („Sl. list CG“, br. 68/22, 69/22, 90/22 i 114/22), kojom se određivanjem najvišeg nivoa cijena ograničava i cijena peleta.
Saglasno odredbi čl.10 stav 2 Zakona o inspekcijskom nadzoru („Sl.list RCG“, br. 39/03 i „Sl.list CG“, br. 76/09, 57/11 i 52/16), po službenoj dužnosti, kao i po prijavama potrošača, tržišni inspektori sprovode inspekcijski nadzor nad primjenom pomenutih propisa. Shodno utvrđenom Planu rada, Tržišna inspekcija je sprovela brojne kontrole, kako kod proizvođača, tako i kod trgovaca peleta, pri čemu je utvrdila nepravilnosti za koje su preduzete određene mjere. Pri vršenju nadzora, tržišni inspektori kontrolišu da li privredni subjekat ima prijavljenu trgovinu za maloprodaju ili veleprodaju nadležnom organu – Tržišnoj inspekciji, da li poštuju odluku Vlade Crne Gore u vezi sa ograničenjem maksimalne cijene peleta„, piše u saopštenju UIP.
Oni su naveli da su organizovane kontrole na dnevnom nivou, i to na način što se vršila razmjena inspektora po gradovima, radi postizanja veće efikasnosti u nadzoru.
Važno je napomenuti da su se često podnosile i anonimne prijave potrošača, koje su bile nepotpune i uopštene, što je za inspektore bila otežavajuća okolnost prilkom postupanja po istim. Informišemo da je ostvarena dobra saradnja sa resornim ministarstvima, po čijim zahtjevima je ova inspekcija i sprovodila inspekcijske kontrole u dijelu poštovanja predmetne odluke„, kazali su iz UIP.
Poručili su da su u dosadašnjem nadzoru, kod četiri privredna subjekta tržišni inspektori utvrdili nepravilnosti koje se tiču nepodnošenja prijave o početku obavljanja djelatnosti trgovine nadležnom organu najkasnije na dan otpočinjanja obavljanja djelatnosti trgovine, tj. prijave trgovine na veliko, zbog čega su preduzeli upravne i prekršajne mjere u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini („Sl. list CG“, br. 49/08 i 38/19), odnosno izdali pravnom licu i odgovornom licu u pravnom licu prekršajne naloge u iznosu od po 1.200,00 eura (u ukupnom iznosu od 4.800 eura).
Tržišna inspekcija je prilikom nadzora nailazila na različite pojave „izigravanja“ odluke, na način da su se otvarale nove firme koje se ne bave prizvodnjom peleta, već samo prodajom, zbog čega je cijena bila veća od one koja je ograničena za proizvođače peleta. Takođe, utvrđeno je da subjekti nadzora na zalihama imaju veću količinu peleta i istu ne stavljaju u promet, što svakako inspekcija ne može narediti jer nema pravni osnov za to“, kazali su iz UIP.
Poručili su da će Tržišna inspekcija nastaviti inspekcijski nadzor nad prometom peleta i kontrolom pridržavanja ograničene cijene peleta kod proizvođača i trgovaca i postupati po prijavama potrošača u cilju poštovanja Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i listi proizvoda

Povezane vijesti