„Utvrđen konačan tekst nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalom“

„Nova verzija ovog dokumenta je plod intenzivnog rada u posljednjih nekoliko sedmica, a sve sa ciljem što kvalitetnijeg izgleda, nadamo se, budućeg Zakona koji će regulisati ovu materiju“

Ministarstvo pravde je objavilo je na svom sajtu da je danas zaokružen proces sagledavanja preporuka od strane evropskih partnera i da je utvrđen tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, čija će radna verzija biti proslijeđena međunarodnim ekspertima na uvid nakon prevođenja na engleski jezik.

Nova verzija ovog dokumenta je plod intenzivnog rada u posljednjih nekoliko sedmica, a sve sa ciljem što kvalitetnijeg izgleda, nadamo se, budućeg Zakona koji će regulisati ovu materiju. Ova aktivnost predstavlja samo jednu u nizu koje je Ministarstvo pravde sprovelo u proteklih 100 dana u cilju jačanja vladavine prava u našoj državi i u tijesnoj je vezi sa izmjenama drugih pravnih akata koji su trenutno u postupku javne rasprave„, ističe se u saopštenju Ministarstva pravde na čijem čelu je Marko Kovač.

Iz tog Vladinog resora su dodali još jednom pozivaju stručnu javnost da obrati pažnju na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore i Nacrt Zakonika o krivičnom postupku, kao i da svojim predlozima i sugestijama daju doprinos za pripremu što kvalitetnijih legislativnih akata.

Podsjećamo i da smo u prethodnom periodu pripemili izmjene i dopune Zakona o upravnom sporu a sve sa ciljem unapređenje efikasnosti rada Upravnog suda Crne Gore i djelotvornosti pravne zaštite stranaka u postupku pred ovim sudom, kao i zbog smanjenje troškova koji se plaćaju zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu. Ministarstvo želi i da istakne i da smo formirali Komisiju za izradu Građanskog zakonika Crne Gore kao i Radni tim za proces racionalizacije pravosudne mreže čiji se prvi rezultati očekuju tokom jeseni„, kazali su iz Ministarstva pravde

Povezane vijesti

UP objavila hronologiju dešavanja na Cetinju

„U interesu javnosti, ukazujemo da na osnovu prikupljenih saznanja postoje indicije, zasnovane na iskazima lica iz neposrednog okruženja V.B., koje su ukazivale na promjene u