VASPITAČI KOJI SU DIPLOMIRALI 2017. OSTALI BEZ ŠANSE DA MAGISTRIRAJU

Visokoškolci koji su osnovne studije na primijenjenom programu predškolsko vaspitanje završili na Filozofskom fakultetu prije 2017. godine nemaju mogućnost da upišu master studije i tako nastave školovanje. Studenti koji su nam se obratili ističu da se nalaze u nepovoljnom položaju i da su diskriminisani, jer od ove godine ne mogu da upišu dvogodišnje besplatne master studije koje su akreditovane kao akademski studij, jer su završili program primijenjenih.

„Bili smo da se upišemo na magistarske studije, ali su nam saopštili da mi koji smo završili primijenjeni studij predškolskog, iako smo u roku završili, ne možemo da se upišemo, jer smo završili četiri godine, a sad postoje izmjene. Ako postoje izmjene, zašto nam onda ne dozvole da položimo tu razliku predmeta ili šta već treba. Da li treba da uplatimo 2.000 eura ako smo studirali primijenjene specijalističke studije, a ostali od 2017. godine akademske. To je nepravedno. U vezi sa ovim pitanjem sam razgovarali smo sa nekoliko profesora i jasno nam je rečeno da se to iznenada promijenilo. Mora se nešto hitno uraditi kako bi se riješila ova situacija, zajedno sa ostalim kolegama smo predali dokumente, svi različiti odsjeci, i samo mi ne možemo da se upišemo. Šta smo mi krivi ako smo završili fakultet prije 2017. godine“ ističu studenti.

Master studije besplatne, specijalističke 500 eura
Na Univerzitetu Crne Gore je u toku upis u prvu godinu master akademskih i primijenjenih studija Univerziteta Crne Gore, obima 120 ECTS kredita za studijsku 2020/2021. godinu, koji se finasiraju iz budžeta Crne Gore. Master studije su besplatne, a sve specijalističke studije se plaćaju 250 eura po semestru.

Konkursom je predviđeno 1.995 mjesta, na 17 fakulteta, odnosno 73 studijska programa. Sadržinu i strukturu prijemnog ispita utvrđuje organizaciona jedinica. Informacija o načinu polaganja, strukturi i sadržini prijemnog ispita objavljena je na oglasnoj tabli i internet stranici organizacione jedinice.

Prorektor Univerziteta Crne Gore (UCG) Veselin Mićanović kazao je da je tačno da visokoškolci sa programa za predškolsko obrazovanje nemaju prohodnost na master studijama jer su do 2017. godine bili primijenjeni studij, a od tada akademski.

– Program za predškolsko vaspitanje je bio primijenjeni studijski program sve do 2017. godine. Od tada je akreditovan kao akademski studijski program i naslonjeni su na dvogodišnje akademske master studije. Znači da se studentima koji su završili primijenjene studije u ovom slučaju ne obezbjeđuje prohodnost na master akademske. Zakon o visokom obrazovanju ne dozvoljava upis na master akademske studije onima koji su završili primijenjene specijalističke studije. Do ove godine su imali mogućnost nastavka na jednogodišnjim master primijenjenim studijama koje su produkt akredutacije iz 2012. godine, tako da su studenti tog studijskog programa na određeni način hendikepirani. Ne mogu nikako da se upišu jer im zakon to ne dozvoljava nakon završenih primijenjenih studija 3+1 po ranijem modelu – pojasnio je Mićanović.

On ističe da shodno Zakonu o visokom obrazovanju, studentu koji su završili specijalističke akademske studije po starom modelu i prije uvođenje Bolonjske deklaracije mogu da nastave magistarske i da im se vrednuje jedna godina specijalističkih kao prva godina mastera.

„Studije na UCG su besplatne, oni pripadaju grupi budžetskih studenata. Na velikim grupama je problematično da li i koliko mogu primiti kandidata jer svima moraju da obezbijede mentora i prostor za studiranje“ zaključio je Mićanović.

Izvor: portal Dan

Povezane vijesti