(VIDEO/UŽIVO) Šćekić: Želimo da zaštitimo javni zdravstveni sistem

Najavio da će plate medicinarima biti obezbijeđene kroz rebalans budžeta

Šćekić: Prošla vlast populistički najavljivala povećanje zarada, a toga nije bilo na papiru

Minstar zdravlja Dragoslav Šćekić kazao je kako prethodna Vlada nije na realnim osnovama planirala povećanje zarada u sektoru zdravstva.

„Rebalansom ćemo obezbijediti novac za zarade“

„Od ministra finansija dobili smo uvjeravanja da će sredstva za zarade biti obezbijeđena kroz rebalans budžeta i da isplata zarada neće biti dovođena u pitanje“, istakao je on.

Dodao je i kako je djelovanjem prošle Vlade oko 200 miliona eura iz zdravstva usmjereno na zarade u javnom sektoru

Poslanica Lidija Kljajić kazala je da već duži period svjedočimo ulaganju u zdravstveni sistem naše drzave u pravcu poboljšanja uslova i nabavke opreme za kvalitetnije pruzanje zdravstvenih usluga građanima sjevernog regiona Crne Gore.

“ Hoćemo da bude privredno zdravstvo partner javnom zdravstu. Nije tačno da želimo da zaustavimo privatno zdravstvo. Želimo da zaštitimo javni zdravstveni sistem. Imamo situacije da su se davale privilegije određenim privatnim klinikama… Samo Klinički centar može da rešava ozbiljne zdravstvene komplikacije“, kazao je ministar Šćekić.

Poslanica Branka Bošnjak smatra da mora da se vidi koji su to ljekari koji daju bolovanja koja traju vrlo dug period.

“ Ovo je veliki problem za cijelo društvo, ovo je mentalitetski problem. Mi u Crnoj Gori vrlo često volimo da radimo drugima na tuđi račun… „, kazao je ministar zdravlja.

Poslanik Halil Duković (DPS) pitao je ministra zdravlja koje mjere preduzimate u cilju efikasnijeg suzbijanja pandemije izazvanog korona virusom.

Poslanik Miloš Konatar pitao je ministra: “ Od cistične fibroze u Crnoj Gori boluje trideset četiri pacijenta, a među njima je dvadeset sedam uzrasta do osamnaest godina i sedam pacijenata iznad osamnaest godina. Lijek “TRIKAFTA” je revolucija u liječenju ovih pacijenata jer djeluje direktno na uzrok bolesti, a ne na posljedice. Samim tim olaksava život oboljelog u svim aspektima ove multisistemske rijetke bolesti. Šta je Ministarstvo zdravija do sada uradilo da se ovaj lijek nađe u Crnoj Gori i bude dostupan pacijentima po uzoru na zemlje regiona? Da li imate procjenu koliko bi fmansijskih sredstava bilo potrebno za nabavku ovog lijeka za sve pacijente koji ispunjavaju uslove? Da li postoje zakonski i proceduralni uslovi da se navedeni lijek uvrsti u upotrebu do kraja tekuće godine i koliko je sredstava potrebno izdvojiti u te svrhe?“

Što se tiče povećanja plata zdravstvenim radnicima, ministar je kazao da je konstatovano tokom sjednice Odbora da ono što je bilo predočeno javnosti nije bilo utemeljeno i na predlogu zakona o budžetu za 2022. godinu.

„To ne znači da ćemo taj momenat da zanemarimo. Kroz rebalans budžeta sredstva će biti obezbijeđena „, dodao je ministar.

“ Neko je svjesno potrošio 1,2 miliona eura građana Crne Gore znajući da testovi neće biti upotrebljeni, a mogli su… Ko je naložio i zbog čega su nabavljeni ovi testovi“, pitao je Eraković.

“ Sve ono što je rađeno vjerujem da je rađeno iz urgentnih stvari, obzirom da znamo da je baš tada bilo velike potrebe za vakcinama i da su se neke stvari morale urgnetno rešavati… Ministarstvo je vakcine nabavljalo uz saglasnost Vlade. Ministarstvo zdravlja je kada je pandemija bila u kritičnoj fazi uspostavila saradnju sa Kinom preko ambasade, radi urgentne nabavke vakcina. Pregovori su se vodili preko ambasade „, pojasnio je ministar.

Poslanik Jevto Eraković (DPS) pitao je ministra zdravlja da li je tačno da je potrošeno 1,2 miliona eura sredstava građana Crne Gore na način što su kupljeni, a potom uništeni testovi u IJZ koji nisu odgovarali standardima rada u navedenoj instituciji.

“ Da li je tačno da nema obezbijeđenih sredstava za isplatu plata u 2022. godini zdravstvenim radnicima“, pitao je Eraković.

“ Rekao bih da ovdje ima posla za Specijalno državno tužilaštvo, pozivam Vas da podnesete prijavu protiv tada ministra Kenana Hrapovića

„, kazao je poslanik Bajčetić nakon odgovora na pitanje sredstava za dvije NVO, preko dozvoljenog iznosa.

„Osnov za pokretanje postupka povraćaja je, komisija Ministarstva zdravlja svojim aktom dodijelila određena sredstva najbolje rangiranim nevladinim organizacijama, po tačno predviđenom kriterijumu“, pisani je odgovor ministra.

Poslanica Lidija Kljajić (DPS) pitala je ministra zdravlja navodeći da li Ministarstvo zdravlja i Vlada ima u svojoj strategiji razvoja zdravstvenog sistema Crne Gore u planu izgradnju Specijalizovanog zdravstveno-rehabilitacionog centra za bolesti štitaste žlijezde i plućnih bolesti?

Ministar je u pisanoj formi naveo da Master planom razvoja zdravstva 2015-2020 nije predviđeno navedeno osnivanje.

Povezane vijesti

UP objavila hronologiju dešavanja na Cetinju

„U interesu javnosti, ukazujemo da na osnovu prikupljenih saznanja postoje indicije, zasnovane na iskazima lica iz neposrednog okruženja V.B., koje su ukazivale na promjene u