Višak u kasi od 190 miliona

Naplata državnih prihoda 21,6 odsto veća od plana

Prihodi budžeta u periodu januar – jul 2023. godine iznosili su 1,44 milijarde eura i za 256,7 miliona ili 21,6 odsto su veći u odnosu na planirane, dok su za 363,9 miliona veći u odnosu na isti period prošle godine, saopšteno je juče iz Ministarstva finansija.

“Imajući u vidu realizaciju prihoda i rashoda, u posmatranom periodu januar-jul ostvaren je suficit budžeta u iznosu od 151,5 miliona eura, odnosno na nivou od 2,5% procijenjenog BDP-a. U julu je ostvaren budžetski deficit u iznosu od 16,3 miliona eura”, navedeno je iz Ministarstva.

Prema preliminarnim podacima za avgust u tom mjesecu je ostvaren suficit u iznosu od 45 miliona eura.

“Suficit budžeta države za period januar – avgust na nivou je od 196 miliona eura ili 3,2% BDP-a, dok je na depozitima države na kraju avgusta raspoloživo preko 190 miliona eura, odnosno preko 260 miliona, uključujući rezerve zlata”, saopšteno je iz resora ministra Aleksandra Damjanovića.

Prihodi od PDV-a do kraja jula iznosili su 568,3, što je za 46,4 miliona više od plana i za 83,3 miliona više u odnosu na isti period prethodne godine.

Prihodi od poreza na dobit pravnih lica naplaćeni su u iznosu od 135,8 miliona, što je za 31,8 miliona više od plana i za 58,7 miliona ili 76,2 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

Od doprinosa je naplaćeno 289,8 miliona, što je za 50,3 miliona više od plana. Prihodi od akciza do kraja jula iznosili su 171,5 miliona i veći su u odnosu na planirane za 29,9 miliona. Od akciza na duvan naplaćeno je 11,7 miliona ili 4,3 miliona više u odnosu na isti period prošle godine, a od akciza na naftne derivate 17,8 miliona ili 9,6 miliona više. U julu je počela primjena akciza na slatkiše i od toga je prihodovano 390 hiljada eura.

Izdaci budžeta za period januar-jul iznosili su 1,29 milijardi i u odnosu na plan niži su za 128,6 miliona eura. Najznačajnija stavka su bruto zarade zaposlenih u državnoj upravi, za šta je izdvojeno 368,6 miliona eura, što je u odnosu na plan veće za 12,9 miliona

Povezane vijesti