Vladi za putovanja, telefon, struju i gorivo 28 miliona eura

Predlogom budžeta za narednu godinu Vlada drastično uvećala izdatke

Predlogom budžeta za narednu godinu Vlada je drastično uvećala izdatke za materijal i usluge u koje spadaju službena putovanja, električna energija, telefoni, gorivo i reprezentacija. U ovoj godini je Vlada za materijal i usluge u budžetu predvidjela 94,6 miliona eura, dok u narednoj godini planira 118,5 miliona, što je 23,8 miliona više.

Rashodi za materijal su ove godine iznosili 32 miliona, dok će u narednoj biti veći za skoro devet miliona, dok su rashodi za usluge ove godine bili 62,7 miliona, a naredne se planira 15 miliona više po tom osnovu.

Ukupni izdaci za službena putovanja, telefone, struju i gorivo u ovoj godini su iznosili 24 miliona, dok se u narednoj godini za te četiri stavke planira 28 miliona eura.

Rashodi za službena putovanja u narednoj godini će koštati budžet 4,9 miliona, što je za 1,4 miliona više nego ove godine. Rashodi za energiju su planirani u iznosu od 8,15 miliona, što je 450 hiljada više, za gorivo je planirano 9,7 miliona ili 1,9 miliona više. Izdaci za komunikacione usluge su uvećani za pola miliona i iznosiće 5,5 miliona eura.

  • Rashodi za energiju planirani su u iznosu od 8,15 miliona. Najveći dio ovih sredstava odnosi se na finansiranje rashoda ogreva, električne energije i to u najvećem iznosu kod Uprave za katastar i državnu imovinu u iznosu od 3,1 milion eura za realizaciju javnih nabavki energije za potrebe organa državne uprave u skladu sa Uredbom o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga. Kod Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta planiran je iznos od 2,76 miliona eura, kod 85/112 Ministarstva odbrane iznos od 0,76 miliona dok je iznos od 0,42 miliona eura planiran za troškove energije za potrebe Uprave za izvršenje krivičnih sankcija – piše u predlogu budžeta koji ima 2.783 stranice.

Kada su u pitanju rashodi za gorivo, od ukupno planiranih 9,7 miliona najveći dio je planiran kod Uprave za katastar i državnu imovinu 6,82 miliona.

Uvećani su i rashodi za bankarske usluge i negativne kursne razlike za 2,46 miliona na 7,66 miliona eura, zatim konsultantske usluge za 7,6 miliona pa će u narednoj godini izdaci po tom osnovu iznositi 37,8 miliona.

Izdaci za kamate koji su u ovoj godini dostigli 113 miliona eura, u narednoj godini će iznositi 92,5 miliona, dok su izdaci za socijalnu zaštitu povećani za 68,5 miliona i iznosiće 642,7 miliona eura.

Izdaci za penzijsko i invalidsko osiguranje su uvećani za 10 miliona i u narednoj godini će po tom osnovu biti isplaćeno 455 miliona eura.

Povezane vijesti

Promjenljivo i dosta toplo do 30 stepeni

Na sjeveru Crne Gore danas promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i dosta toplo vrijeme. Na jugu promjenljivo oblačno uz duže sunčane periode, a lokalno je