Vukić: Objekti osnovnog stanovanja da se legalizuju po povlašćenim uslovima

Smatra da se mora podvući jasna granica između objekata koje zakoni prepoznaju kao objekte osnovnog stanovanja i čijom su izgradnjom njihovi vlasnici rešavali stambeno pitanje za sebe i svoje porodice i ostalih nelegalnih objekata

Socijalistička narodna partija (SNP) će u svom punom kapacitetu uticati na obezbjeđivanje uslova da se objekti osnovnog stanovanja legalizuju po povlašćenim uslovima u odnosu na ostale objekte, što podrazumijeva da naknade za urbanu sanaciju budu realne u odnosu na prosječne zarade u opštini na čijoj su teritoriji izgrađeni, kao i da se kriterijum orto-foto snimka iz 2018. godine ne primjenjuje na ovu kategoriju objekata, rekao je kandidat za poslanika koalicije „SNP – Demos – Za tebe“ Dragan Vukić.

Smatra da se mora podvući jasna granica između objekata koje zakoni prepoznaju kao objekte osnovnog stanovanja i čijom su izgradnjom njihovi vlasnici rešavali stambeno pitanje za sebe i svoje porodice i ostalih nelegalnih objekata.

Vukić kaže da se SNP od osnivanja bori za društvo socijalne pravde, a rešavanje stambenih problema građana je među prioritetnim zadacima partije.

„Veliki broj građana Crne Gore je, nažalost, bio prinuđen da problem stanovanja rešava bespravnom izgradnjom objekata, zbog nepostojanja planske dokumentacije na osnovu koje bi ta gradnja bila u skladu sa propisima. Svjedoci smo da je broj nelegalnih objekata na teritoriji cijele države rastao geometrijskom progresijom i da se zbog toga danas suočavamo sa vrlo kompleksnim problemom rešavanja njihovog pravnog statusa“, kaže Vukić

Povezane vijesti

Od sjutra kreće akcija Stop inflaciji

Akcija Stop inflaciji 100+ počeće sjutra, a građane, prema najavama iz Vlade, očekuje sniženje cijena preko 100 artikala. Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je u