ZA V.D. DIREKTORA OSNOVNE ŠKOLE „RADOMIR MITROVIĆ“ IZABRAN ALEKSANDAR VUJOVIĆ

1. Koji fakultet ste završili? 
„Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Beograd.Magistarske studije – na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću. 


2. Gdje ste do sada radili?“

Radio sam kao profesor fizičkog vaspitanja u O.Š. „Radomir Mitrovic“.


3. Šta za Vas predstavlja ovaj angažman? 
„Za mene ovaj angažman predstavlja jedan veliki korak u daljoj karijeri, jednu veliku odgovornost jer ću raditi sa vrhunskim intelektualcima i veoma dobrim ljudima.“ 

Foto: Privatna arhiva


4. U kakvom stanju ste zatekli školu? 
„Matična škola je infrastrukturno dosta dobro sređena, prostrana je i ima dosta učionica za nesmetan rad sa djecom. Veliki problem predstavlja nedostatak hale i poligona sto otežava izvođenje nastave fizičkog vaspitanja. Područna odjeljenja škole (a ima ih cetiri:Budimlja, Luge, Dapsiće,Petnjik) su zatečena u veoma lošem stanju. Posebno moram istaći nedavnu pljačku škole u Budimlji, gdje su provalnici odnijeli sve bakarne cijevi za grijanje kao i dvije pumpe od centralnog grijanja. Šteta se procjenjuje na nekoliko hiljada eura.“ 


5. Kakvi su Vaši planovi u cilju poboljšanja stanja? 
„Moji planovi za poboljšanje stanja u školi zavise prije svega od finansija, a kakvo će biti finansiranje u narednom periodu to tek treba da vidimo. Potrudićemo se da dobijemo neki projekat kako bi mogli da riješimo barem neki od ovih ne bas malih problema koje smo zatekli. Očekujemo podršku Ministarstva,Opštine i Mjesnih zajednica u narednom periodu.“

Piše : Budim info

Povezane vijesti