Zajednica opština CG : „Evropa sad“ je udar na opštinske finansije

Zajednica opština CG smatra da je „Evropa sad“ udar na opštinske finansije i da će stvoriti ogromne probleme

Lokalne samoprave moraju biti konsultovane oko utvrđivanja liste prioritetnih kapitalnih projekata koji će se naći u budžetu države jer najbolje znaju lokalne prilike i razvojne potrebe lokalne zajednice, kazali su iz Upravnog odbora

Implementacija Programa „Evropa sad“ dovešće do urušavanja uspostavljanja sistema finansiranja lokalnih samouprava i značajnog umanjenja prihoda opština, a da pritom nijesu utvrđene kompezatorne mjere kojim će se na adekvatan način nadomjestiti izgubljeni prihodi opštinama, ocijenio je upravni odbor Zajednice opština Crne Gore. Upravni odbor je ocijenio da će najavljene mjere kroz promjenu poreske politike, posebno izmjena Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, proizvesti značajne negativne efekte po budžete jedinica lokalne samouprave, prije svega, kroz smanjenje prihoda opština po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica, što je jedan od glavnih prihoda opština.

„Imajući u vidu da se najveći dio prihoda Egalizacionog fonda obezbjeđuje iz poreza na dohodak fizičkih lica, prihodi u Egalizacionom fondu će biti znatno manji, što će se direktno negativno odraziti na smanjenje dotacija opštinama korisnicama sredstava ovog fonda, a što je jako loše kada se ima u vidu da su 2/3 opština, uglavnom u sjevernom dijelu zemlje, korisnice sredstava iz ovog fonda. Sprovođenjem ovih mjera značajno će se umanjiti i sopstveni prihod opština po osnovu prireza porezu na dohodak fizičkih lica čija osnovica za obračun je porez na dohodak fizičkih lica. Jedinstveni smo u stavu da je neophodno sačiniti detaljnu analizu uticaja Programa „Evropa sad“ na prihode lokalnih samouprava i pojedinačno za svaku opštinu, sa predlogom konkretnih kompezatornih mjera koje će obezbijediti opštinama nadoknadu sredstava koja će izgubiti po osnovu njegove implementacije. Bez adekvatne nadoknade opštine, posebno Sjevernog regiona, će imati problem održivosti lokalnih javnih finansija“ saopštili su iz upravnog odbora.

Povući izmjene zakona o finansniranju lokalne samouprave


Upravni odbor je zaključio da iz skupštinske procedure treba povući izmijenjeni Zakon o finansiranju lokalne samouprave ili da mu Skupština uskrati podršku.

Njegovim donošenjem opštine bi bile uskraćene za novih 11,8 miliona eura“ navode iz Upravnog odbora Zajednice opština.

Oni konstatuju da je tokom planiranja državnog kapitalnog budžeta za narednu godinu izostala prethodna konsultacija sa predstavnicima opština.

„Lokalne samoprave moraju biti konsultovane oko utvrđivanja liste prioritetnih kapitalnih projekata koji će se naći u budžetu države jer najbolje znaju lokalne prilike i razvojne potrebe lokalne zajednice. Jedinstveni smo u stavu da postoji potreba da se obave dodatne konsultacije i usaglašavanja sa predsjednicima opština oko planiranja projekata u kapitalnom budžetu države za 2022. godinu i prioriteta i dinamike njihove realizacije, kako bi se obezbijedili uslovi za donošenje budžeta do kraja godine“ zaključuje upravni odbor.

Izvor: portal Dan

Povezane vijesti