Zeleno svjetlo Vlade za Muzej savremene umjetnosti Crne Gore

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Statut JU Muzej savremene umjetnosti Crne Gore.

„Donošenjem ovog akta vrši se normativno usklađivanje sa Zakonom o kulturi i Odlukom o organizovanju Javne ustanove Muzej Savremene umjetnosti Crne Gore, kako bi ustanova stekla status pravnog lica“, saopšteno je nakon sjednice.

Time će se, dodaju iz Vlade, ispuniti uslovi za obavljanje djelatnosti za koje je i osnovana

Povezane vijesti