ZORAN MAKSIMOVIĆ IZABRAN ZA DIREKTORA AGENCIJE ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO

Kako Budiminfo saznaje iz pouzdanih izvora Upravni odbor Agencije za civilno vazduhoplovstvo imenovao je danas za direktora ACV Zorana Maksimovića.

Na konkursu za direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo je bilo prijavljeno 12 kandidata.
Zoran Maksimović, je rođen u Nikšiću 30. 08. 1957. godine, državljanin je Crne Gore.
Diplomirao na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu – smjer Vazdušni saobraćaj i transport
1984.god.

Prvo zaposlenje dobio 1985.god. u Avijaciji savezne vlade SFRJ –Avio servisu saveznih organa,
kao Inžinjer za pripremu letova. Radio na poslovima kompletne stručne i operativne pripreme letova
predsjednika države i vlade i dr. najvažniji dio poslova je bila analiza fizičko tehničkih karakteristika
poletno slijetnih staza i tehničke opremljenosti aerodroma, analiza standardnih procedura prilaza i
odleta, analiza performansi aviona, kojim se obavlja let, u funkciji korišćenja zadatog aerodroma,
analiza vazdušnih puteva, zatim izrada navigacionih planova letjenja, proracun goriva, proračun
ukupnih troškova, najava specijalnih letova, za obezbjeđenje dozvola preleta i druga operativna
priprema specijalnih letova. Medju tim letovima, bilo je i veoma složenih interkontinentalnih letova, koji
su i u stručnom i operativnom pogledu bili pripremljeni i ocijenjeni s najvišim ocjenama.
Prešao u Jugoslovenski Aerotransport / JAT / 1987. god. po svojoj želji, u Letačku operativu, u
Centar Pripreme i analize izvršenja letjenja. Od 1996.-2012. god. radio kao Šef više operativnih službi:
Planiranja i rotacije posada i analize izvršenja letjenja, službe obrade dokumeata sa letova i službe
informisanja posada. Od početka rada u Jat-u, bavio se planiranjem, optimizacijama korišćenja posada
u cilju smanjenja direktnih operativnih troškova, u veoma složenoj mreži letova za evro-mediteranski i
interkontinentalni saobraćaj /sa 5 i 6 širokotrupnih aviona/. Uz to, radio operativno vodjenje
saobraćaja-posada, sa Operativnim centrom, u realizaciji velikog obima saobraćaja, sa ukupno 35
aviona u floti. Radio u timu na uvodjenju izuzetno važnog, kompleksnog Informacionog sistema
Saobraćajnih funkcija, koji je radjen za čitavu Pripremu letjenja, na programskom zadatku, koji je u
potpunosti primenjivao regulativu, koju propisuje EU i Zakon o vazdušnoj plovidbi, u domenu poslova
kojim sam se bavio.
Od 2012. god. radio u Direkciji Kvaliteta Jat Airways-a. Poslovi su vezani za kontrolu
usaglašavanja regulative EU, koju propisuje Evropska agencija za bezbijednost letjenja / EASA/ i
Međunarodna organizacija za civilno vazduhoplovstvo / ICAO / i regulative koju propisuju Civilne
vazduhoplovne vlasti – Direktorat civilnog vazduhoplovstva, sa pisanim dokumentima i procedurama, i
izvršenjem procedura, u pripremi i izvršenju letjenja. Suštinski, to je obezbjeđivanje kvaliteta , gdje
provjeru povremeno vrši EASA, a vrši se i u okviru IOSA / Iata Operational Safety Audit / programa.
Organizovanje i sprovođenje IOSA programa / IOSA audit-a/, kojim se vrši provjera usaglašenosti
kompanija /dokumenata i procedura i izvršenje procedura / sa standardima i preporučenom praksom,
koji proističu iz striktnih zahtjeva koje propisuje regulative EU: EU-ops., Evropska agencija za
bezbijednost letjenja EASA / European Aviation Safety Agency / i ICAO / International Civil Aviation Organization /. Kontrola rada vezana je i za nadzor sprovođenja korektivnih mjera operativnih službi,
letačke i zemaljske operative, kao i Centra za obuku letača. U toku rada upoznao Safety Management
System (SMS sistem) kompanije, kroz detalje, opšte principe i njihovu primjenu u kompaniji.
Proveo 28 godina radnog staža, 16 godina kao rukovodilac, u stručnim operativnim službama
kompanije. U toku ovih godina rada u vazduhoplovstvu, stekao, pored fakultetskog i u praksi široku
bazu znanja iz oblasti aerodroma, vazduhoplovnih kompanija, upravljanja vazdušnim saobraćajem
( Kontrola letjenja). Poznavanje funkcionisanja aerodrome, u svim segmentima tehničkog, operativnog i
putničkog dijela i u svim meteo uslovima je i rezultat provedenih svih tih godina s radnim mjestom na
Aerodromu Beograd.
Proteklih godina, radio i na širenju stručnih znanja iz oblasti: Sistema upravljanja vazdušnim
saobraćajem, struktura službi kontrole letenja, sistema kontrole letenja, uređaja i sistema za
komunikaciju, navigaciju i uređaja i sistema za nadzor vazdušnog prostora, postupaka razdvajanja
vazduhoplova u različitim fazama leta, procedura za korišćenje navigacionih sredstava za prilaz, odlet,
neuspjeli prilaz i holding, konstruisanja procedura za instrumentalni i vizuelni prilaz, odlet i dr., u cilju
bezbijednog nadvišavanja prepreka u vazdušnom prostoru, radi dostizanja bezbijednog nivoa obavljanja
vazdušnih operacija, kao i drugih važnih segmenata Kontrole letjenja.

Povezane vijesti

Uhapšena Direktorica ASK-a Jelena Perović?

Direktorica Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jelena Perović uhapšena je danas u akciji Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO)? Službenici SPO ušli su jutros sa nalogom za