Zakon o porijeklu imovine

Skupština danas o zakonu o porijeklu imovine

Kovač: Moramo udariti tamo gdje je najbolnije za organizovani kriminal. Ako se ovaj postupak bude tretirao samo sa pravnog aspekta, nadam se da ćemo doći do konsenzusa i usvajanja zakonskog rješenja do kraja narednog zasijedanja. Radna grupa Odbora za politički sistem i pravosuđe Skupštine počela je danas rad na konačnoj

Kovač: Moramo udariti tamo gdje je najbolnije za organizovani kriminal

Moguće su određene promjene i poboljšati zakonsko rješenje. Svako sa dobrim namjerama i konstruktivnim predlozima može to uputiti Ministarstvu pravde Moj lični stav je da podršku treba dati kandidatima koji potiču iz parlamenetarne većine od 31. avgusta 2020. godine, kazao je. Ministar pravde Marko Kovač saopštio je da su u toku radni

Kovač predložio izmjene: Imovina da se oduzima i prije potvđivanja optužnice

Ministar pravde Marko Kovač predstavio je na današnjoj sjednici izmjene predloga Zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom, a koje, kako je rekao doprinose poboljšanju Zakonskog rješenje. -Predlažemo da se imovina može oduzeti nakon naredbe o pokretanju istrage, a ne da se čeka potvrđivanje optužnice, onda kada postoji dovoljan strepen sumnje

Kovač: Za najteža djela imovina će se oduzimati i bez pravosnažne presude

„Ova krivična djela fokusirana su na korupciju na visokom nivou, počinjenu od strane lica koja imaju svojstvo javnih funkcionera, shodno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije. Krivična djela – korupcija, organizovani kriminal i finansiranje terorizma (i druga) po svojoj prirodi su krivična djela kod kojih postoji opravdan javni interes i legitiman

Kovač upoznao Venecijansku komisiju sa ciljevima predloženih zakonskih izmjena

Ministar pravde danas je na poziv Venecijanske komisije u Veneciji učestvovao na 133. Plenarnoj sjednici ovog tijela Savjeta Evrope Ministar pravde Marko Kovač danas je na poziv Venecijanske komisije u Veneciji učestvovao na 133. Plenarnoj sjednici ovog tijela Savjeta Evrope. „Povod učešća ministra na sjednici ove Komisije bilo je razmatranje