back to top

Najčitanije

Povezani članci

Marica Janković imenovana za v.d. direktorice Doma zdravlja Berane

Prema našim saznanjima, Janković je danas imenovana od strane ministra zdravlja Dragoslava Šćekića.

Rođena je u Beranama. Pohađala je Osnovnu školu i Gimnaziju “Panto Mališić” u Beranama. Nosilac je diplome Luča.
Pravni fakultet je završila u Beogradu
Sa zvanjem diplomiranog pravnika radila je u Advokatskoj kancelariji u Beranama i bila sekretar Osnovne škole.
Pravosudni ispit je položila 2018. godine i iste godine Advokatski ispit u Podgorici.
Do imenovanja na funkciju v.d. direktorice Doma zdravlja radila je na poslovima v.d. pomoćnika sekretara Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora Opštine Berane.

Udata i majka dvoje djece.

Da podsjetimo, zbog zatečenog lošeg stanja u Domu zdravlja Berane, ostavku je podnio Mladen Stijović koji je na tom mjestu imenovan 28. jula.

Budim info