back to top

Najčitanije

Povezani članci

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore predlaže pravedniju dodjelu studentskih kredita i stipendija

Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore (MOACG) uputila je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija dva prijedloga za izmjenu i dopunu Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na studentski kredit i stipendiju.

U dopisu MOACG ističe potrebu za pravednijim i efikasnijim pristupom u dodjeljivanju stipendija, budući da minimum dva člana Pravilnika zahtijevaju unapređenje.

  • Mreža za omladinski aktivizam Crne Gore prijedlozima traži da se konkursom za dodjelu stipendija predvidi struktura stipendija po oblastima, vlasništvu univerziteta (privatni/državni), geografskoj lokaciji univerziteta (domaći/inostrani) i nivou studija (osnovne/master), što će doprinijeti pravičnijoj raspodjeli državnih stipendija. Osim toga, MOACG je predložila i da se preporuke profesora dostavljanju zajedno sa zahtjevom elektronskim putem – zaključuje se u dopisu koje potpisuje predsjednik MOACG David Vukićević.

Prijedlozi su rezultat rada Radne grupe za unapređenje studentskog standarda Mreže za omladinski aktivizam Crne Gore, koja je bila otvorena za studente sa svih crnogorskih visokoškolskih ustanova.