back to top

Najčitanije

Povezani članci

Održana Konstitutivna sjednica Savjeta za demografiju: Prvi zadatak biće rad na nacionalnoj strategiji za demografiju

Cilj je izrada prve Strategije o demografiji poboljšanje ukupnog života i standarda građana.

Foto: Vlada Crne Gore

Konstitutivna sjednica Savjeta za demografiju odražana je danas u zgradi Vlade. Sjednicom je predsjedavao potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić koji je naveo da je nakon završenog popisa stanovništva, koji je bitan sa demografskog aspekta u pogledu informacija o broju ljudi, njihovoj dobi, polu, obrazovanju, zanimanju, a prije svega zbog migracija mladih ljudi, neophodno je bilo formiranje Savjeta, koji je prvi i važan korak u identifikaciji ključnih demografskih trendova i izazova sa kojima se suočavamo.

“Imajući u vidu da je prvi put formiran Vladin resor za demografiju i mlade, plan navedenog resora je bilo formiranje Savjeta za demografiju u okviru kojeg će se krenuti sa izradom prve Nacionalne strategije za demografiju, čiji će osnovni cilj biti preduzimanje svih neophodnih mjera i aktivnosti kako bi se smanjila depopulacija stanovništva, kao i migracije izvan granica, što dovodi do neravnoteže u razvoju same države”, kazao je potpredsjeednik Vlade Šćekić.

Istakao je da je cilj izrada prve Strategije o demografiji poboljšanje ukupnog života i standarda građana.

Foto: Vlada Crne Gore

Članovi Savjeta su se tokom diskusije saglasili po pitanju značaja Savjeta za demografiju, kao Vladinog tijela čiji je primarni zadatak da pripremi strategiju za demografiju u cilju upravljanja demografskim izazovima i suzbijanja negativnih demografskih trendova. Potrebno je organizovati, pratiti prioritete, dinamiku i rokove realizacije svih aktivnosti čiji su nosioci državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, organi lokalne uprave i druge nadležne institucije, a koje će imati za cilj poboljšanje sveukupne demografske slike u Crnoj Gori.

Pored članova Savjeta koji čine predstavnici izvršne vlasti, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, direktor Uprave za statistiku, direktorica Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, savjetnici potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade, predstavnik Zajednice opština, predstavnik akademske zajednice, predstavnik nevladinog sektora, konstitutivnoj sjednici je prisustvovala i stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterina Paniklova.