zanimljivosti

Durmitor

Da li znaš… …da je simbol NP Durmitor divokoza. Koja je naseljava stjenovite predjele planinskog masiva durmitora i planinske pašnjake uz gornju granicu šumske vegetacije, ali i u strmim kanjonima rijeka Tare i Sušice Ako idete kroz Crnu Goru moguće je da ćete u putu vidjeti neke putokaze o kojima ne