back to top

Najčitanije

Povezani članci

OO SNP Berane: Prestanite sa nasiljem nad Poslovnikom Skupštine opštine Berane

“Građanima Berana je očigledno da potrebna većina za izglasavanje Damjana Ćulafića za predsjednika opštine ne postoji i da su postali taoci u stagniranju rada lokalne uprave u nedogled”, saopštili su.

Iz OO SNP Berane saopštili su da je ko zna koja po redu sjednica, protivno poslovniku, zakazana po hitnom postupku u beranskom parlamentu, prekinuta je zbog nedostatka kvoruma prošlog utorka, 25.juna.

“Radi javnosti i građana Berana podsjetićemo šta Poslovnik o radu skupštine propisuje u ovom slučaju:


Čl. 82
Ako predsjednik Skupštine na početku sjednice utvrdi da ne postoji kvorum za rad odlaže sjednicu i određuje vrijeme održavanja sjednice u ISTOM DANU ili odlaže sjednicu za drugi dan u određeno vrijeme.
Predsjednik Skupštine je dužan da sjednicu koja se odlaže sazove u roku KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD 10 dana od dana odlaganja.
Isti rokovi su predviđeni i kada se nedostatak kvoruna utvrdi i u toku sjednice”, saopštili su iz OO SNP Berane

Dakle, započeta, protivno poslovniku prekinuta sjednica beranske Skupštine je trebala da se nastavi istog dana. Pošto je očigledno da vladajuća većina nije mogla da obezbijedi kvorum, najkasnije u roku od 10 dana započeta sjednica je morala biti nastavljena.

Istakli su da taj rok od 10 dana ističe danas, a saziva za nastavak sjednice još uvijek nema, niti se ni na vidiku nazire eventualni nastavak prekinute sjednice.

“Građanima Berana je očigledno da potrebna većina za izglasavanje Damjana Ćulafića za predsjednika opštine ne postoji i da su postali taoci u stagniranju rada lokalne uprave u nedogled”, saopštili su.

Pozvali su predsednika Skupštine da prestane da vrši nasilje nad Poslovnikom Skupštine i da sazove sjednicu na kojoj će se, kako kažu, ova politička agonija vladajuće većine razriješiti.

U krajnjem ništa “ne biva na silu” a građani Berana nijesu dužni da trpe prepucavanja oko rasporeda fotelja.

“Građani će dati svoj sud na neminovno predstojećim lokalnim izborima na kojima će ociieniti svačiji rad”, istakli su.

POZIVAJU sve aktere beranske političke scene na dostojanstvene javne istupe, na međusobno uvažavanje i poštovanje, jer će svakako nakon izbornog procesa morati da sjednu za istim stolom i da se pogledaju u oči.

“Rat” saopštenjima kojem svjedočimo, prepun neistina i ružnih riječi postaje degutantan.

“Nema potrebe se plašiti od suda građana na izborima koji su jedino rješenje nastale krize i koji će svakako doći pa ma koliko budete vršili nasilje nad Poslovnikom Skupštine”, zaključili su iz OO SNP Berane.