back to top

Najčitanije

Povezani članci

Potpredsjednik Vlade Šćekić: Za više beba, veće novčane pomoći i stambeni krediti

Najavljen i sistemski pristup rješavanju problema u vezi iseljavanja mladih u inostranstvo, kao i podsticajnih i razvojnih mjera za bolji život u sada nerazvijenim djelovima države i na selima

Pripremamo paket mjera za podsticaj rađanja i borbe protiv negativnog nataliteta, kao što su više mjera obimnije finansijske podrške i smаnjene kamatne stope za stambene kredite za mlade roditelje, kazao je “Vijestima” potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić.

On je najavio i da pripremaju sistemski pristup rješavanju problema u vezi iseljavanja mladih u inostranstvo, kao i podsticajnih i razvojnih mjera za bolji život u sada nerazvijenim djelovima države i na selima.

Vlada je prethodne sedmice osnovala Savjet za demografiju, čija radna grupa treba da pripremi nacionalnu strategiju koja će obuhvatiti sve mjere za podsticaj nataliteta, odlaske mladih iz Crne Gore i iseljavanja iz sada nerazvijenih i ruralnih krajeva.

Crna Gora posljednjih godina prema zvaničnim statističkim podacima ima negativan ili simboličan rast prirodnog priraštaja, dok stanovništvo postaje sve starije. Ti podaci pokazuju da dosadašnje mjere podrške mladim bračnim parovima nisu dale očekivane rezultate.

Paket mjera podrške porodicama sa djecom

“Pored evropskih zemalja koje se već duže vrijeme suočavaju sa starenjem stanovništva i padom nataliteta, ni demografska slika u Crnoj Gori nije na zavidnom nivou. Resor za demografiju priprema paket mjera za podsticaj rađanja. Istraživanja pokazuju da među najvećim preprekama roditeljstvu su rastući troškovi života, troškovi brige o djecu i nemogućnost kupovine sopstvenog doma. U pokušaju da podstaknu porodice da imaju više djece, evropske zemlje primenjuju različite strategije, a jedna od najčešćih je da se porodicama da ‘bonus za bebu’ – novčana sredstava za svako dijete koje imaju”, kazao je Šćekić na pitanje “Vijesti” da li planiraju sprovođenje nekih novih mjera u smislu podsticanja nataliteta.

Potpredsjednik Vlade navodi da planiraju izradu zakona o finansijskoj podršci porodici sa djecom.

“Ovim zakonom će se uređivati finansijska podrška porodici sa djecom, sa posebnim ciljem podsticanja i podrške roditeljima da ostvare željeni broj djece i stvaranje uslova za zadovoljenje dječije potrebe, usklađivanje rada i roditeljstva sa akcentom na produženje plaćenog porodiljskog odsustva, bonusi za prvorođeno, drugorođeno, trećerođeno dijete…, povećanje dječijih dodataka, uvođenje roditeljskog dodatka za roditelje djeteta do navršene tri godine, smаnjene kamatne stope za stambene kredite za mlade roditelje koji prvi put rješavaju stambeno pitanje…”, naveo je Šćekić u odgovorima.

Probuditi želju kod mladih da se vrate

Proteklih decenija veliki broj mladih ljudi je napustio Crnu Goru, Šćekić navodi da je istraživanje pokazalo da postoji više razloga zbog kojih mladi imaju želju da odu.

“Ekonomska pozicija i društvena klima samo su neki od razloga zašto sve veći broj mladih želi da napusti našu zemlju, odnosno visoka stopa nezaposlenosti, posebno među mladima, i osjećaj da ne mogu ostvariti svoj puni potencijal zbog nedostatka prilika za profesionalni razvoj i napredovanje u karijeri. Ovo su prema istraživanjima ključni faktori za odlazak mladih”, kazao je potpredsjednik Vlade na pitanje koji su dominantni razlozi za odlazak mladih u inostranstvo.

Šćekić navodi da će prioritet njegovog resora biti da zaustavi negativne demografske trendove i da kod onih koji su otišli probude želju da se vrate.

“Svjedoci smo da država prethodnih decenija nije pribjegla strategiji ili bilo šta učinila kako bi ovaj akutni problem riješila, već da nije ni zagrebala po površini. Samim osnivanjem resora za demografiju i mlade u 44. Vladi znak je da smo spoznali značaj resora koji je i strateški krenuo sa radom. Na prethodnoj sjednici Vlade donijeli smo odluku o osnivanju Savjeta za demografiju čiji članovi su predstavnici ministri, predstavnici Zajednice opština, Monstata, Univerziteta, civilnog sektora…u okviru kojeg ćemo formirati Radnu grupu koja će krenuti sa izradom prve Nacionalne strategije za demografiju, čiji je osnovni cilj zaustavljanje negativnih demografskih trendova. Zaustavljanje ‘odliva mozgova’ iz naše države, buđenje želje onih koji su pošli da se vrate u svoju domovinu, oni koji su na školovanju da se vrate i stečena znanja prenesu novim generacijama, je prioritet ovoga resora, ali i zaustavljanje depopulacije stanovništva, stvaranje boljih uslova za mlade koji žive u seoskim područjima”, kazao je Šćekić.

Nizom mjera poboljšati život na selu

Prvi podaci sa nedavno završenog popisa pokazuju da se nastavlja trend iseljavanja građana sa sjevera, kao i napuštanje sela. U čak 74 sela više niko ne živi.

“Vijesti” su pitale šta je glavni razlog za ove migracije da li je to nedostatak radnih mjesta, nedovoljno razvijena saobraćajna i druga infrastruktura,… Šćekić kaže da je niz uzroka dug, ali da je za rješevanje uzroka i posljedica potreban sistemski pristup.

“Mladim ljudima na selu je potrebna saobraćajna infrastruktura, ali i olakšano i sigurno bavljenje poljoprivredom i stočarstvom, stvaranje neophodnih uslova kako bi mogli od sopstvenog rada dostojno da žive, a to sve kroz siguran otkup proizvoda, adekvatne subvencije, osiguranja, naknade za pogođene štetom itd…

..Niz je mnogo dug, ali sa posljedicama smo dužni da se suočimo i sistemski pristupimo kako bismo mlade ljude sačuvali na svojim ognjištima, prije svega stvoriti program koji ima cilj smanjenje migratornih kretanja stanovništva koja dovode do depopulacije u ruralnim područjima, motivisanje seoskog stanovništva da ostane na selu i podsticanje mladih da se vrate na selo rješavanjem i njihovog stambenog pitanja”, kazao je Šćekić. On navodi da se po ugledu na neke zemlje može razviti program kojim bi Vlada dodijelila bespovratna sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom mladim bračnim parovima. “To bi mogao biti godišnji program predviđen budžetom za tekuću godinu. Po meni to ne bi bio program već prava misija naseljavanja naših prelijepih, ali nažalost napuštenih sela”, kazao je Potpredsjednik Vlade Šćekić