back to top

Najčitanije

Povezani članci

U Kotoru pravo glasa ima 18.538 građana

Pravo glasa na predstojećim lokalnim izborima u Kotoru ima 18.538 građana, a u Gusinju 4.617, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

U poređenju sa izborima održanim 11. juna prošle godine, broj birača u Kotoru je porastao za 101, a u Gusinju za 56.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović raspisao je izbore u Gusinju za 15. septembar, a u Kotoru za 29. septembar.

Iz MUP-a je saopšteno da uvid u glasački spisak birač može ostvariti lično, na šalterima filijala za upravne poslove, državljanstvo i strance Kotor i Gusinje, radnim danima od osam do 14 sati, sa ličnom kartom ili pasošem.

“Prilikom neposrednog uvida, birač može zatražiti promjenu podataka upisanih u birački spisak”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se uvid u birački spisak može izvršiti direktno i preko internet portala www.biraci.me.

“Na tom portalu, građanin unosom broja lične karte, ili putne isprave može provjeriti da li je u biračkom spisku i na kojem biračkom mjestu glasa”, kaže se u saopštenju.

Iz MUP-a su rekli da birači upotrebom certifikata za elektronsku identifikaciju i certifikata za kvalifikovani elektronski potpis koji su ugrađeni u elektronsku ličnu kartu izdatu nakon 30. marta 2020. godine, putem portala https://e.servis.mup.gov.me, mogu elektronskim putem izvršiti i promjenu adrese u okviru opštine u kojoj imaju prijavljeno prebivalište.

Oni su napomenuli da je neophodno prethodno izvršiti aktivaciju certifikata u elektronskoj ličnoj karti.

Uputstvo o načinu aktiviranju certifikata nalazi se na internet stranici https://ca.elk.gov.me.

Iz MUP-a su ukazali da se u birački spisak upisuju državljani Crne Gore koji imaju biračko pravo, a nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora i osobe koja biračko pravo stiču najkasnije na dan izbora, prema mjestu prebivališta.