back to top

Najčitanije

Povezani članci

43. Vlada ispravila nepravdu koju su učinile prethodne DPS vlade, neobuhvativši 90% građana Crne Gore

Za razliku od 42. Vlade i prethodnih DPS vlada, koje nisu imale osjećaja za građane, već su se isključivo bavili populizmom i pojedinačnim interesima, 43. Vlada je budžetom za 2023. godinu opredijelila više novca za sve kategorije stanovništva. Bez diskriminacije:

–        ukupna socijalna davanja biće uvećana za 45 miliona eura,

–        35 miliona je namijenjeno za povećanje penzije,

–        67 miliona eura za povećanje plata u javnom sektoru,

–        65 miliona više za zdravstveni sistem Crne Gore,

–        sedam miliona za isplate naknada za novorođenčad,

–        značajno uvećanje novca za poljoprivredu,

–        povećanje plata za prosvjetare,

–        povećanje plata nemedicinskom kadru,

–        povećanje plata vatrogascima,

–        povećanje plata policiji,

–        značajno uvećanje novca za nauku, sport, obrazovanje, odnosno za skoro sve oblasti…

Od tog iznosa za isplate penzija i socijalnih davanja predviđen je iznos od 785 miliona eura, što je značajno više nego ikada ranije.

Ova Vlada brine o socijalnom standardu građana, za razliku od prethodnih Vlada koje su se fokusirale na pojedinačne interese i određenu kategoriju stanovništva, čime su stvarale diskriminaciju i podjele u društvu.

Kapitalni budžet za 35 miliona viši jeod ovogodišnjeg ako se izuzme izdvajanje za auto-put, te da će se finansirati 294 kapitalna projekta kojim su obuhvaćene sve opštine. Damjanović je ranije kazao da je sastavni dio budžeta i novac od projekta ekonomskog državljanstva, koji je do sada bio van sistema državnog trezora, dok će na prihodnoj strani biti mjere za suzbijanje sive ekonomije i novog poreskog obuhvata.

Za zdravstvo je opredijeljeno više novca, i to konkretno za 65 miliona više Fondu zdravstva. i ovo je prva Vlada koja je u potpunosti anulirala dug ovog fonda“, rekao je Damjanović.

Ministar je kazao da će se ubrzati otplata duga po osnovu obeštećenja građanima kojima je proteklih decenija nepravedno oduzeta imovina i kod kojih je pravosnažno okončan taj postupak.

Prethodne Vlade su predviđale da se ova nepravda isplaćuje sa 2,5 miliona godišnje, što bi značilo da bi bila isplaćena za 33 godine. Mnogi građani, nažalost, nisu ni dočekali da se isplati nepravda prema njima. Mi sada povećavamo ovu isplatu na deset miliona, a narednih godina u zavisnosti od rasta BDP-a planiramo da i tu sumu udupliramo kako bi ova kategorija građana bila isplaćena za tri do četiri godine, a ne 33. Time bi ova Vlada ispravila istorijsku nepravdu“, kazao je Damjanović.

Naveo je da u budžetu za narednu godinu neće biti predviđen prihod od davanja Aerodroma pod koncesiju, ali da očekuje da se donese konačne odluka po tom pitanju.

Inflacije u decembru 2020. godine bila je negativna i iznosila je minus 0,9 odsto, dok je negativan bio i euribor, a koji sada iznosi 2,3 odsto.