back to top

Najčitanije

Povezani članci

Ministar Šćekić: Povećan broj ljekara u javnom zdravstvu

U poslednjih godinu dana zabilježen je znatan porast broja ljekara koji čine dio javnog zdravstvenog sistema u odnosu na prethodne godine

“Ministarstvo zdravlja, na čelu sa ministrom Dragoslavom Šćekićem, u poslednjih godinu dana spriječilo je veliki odlazak ljekara na rad u inostranstvo i poboljšalo trend njihovog povratka u Crnu Goru. Kontinuirano se radilo na izgradnji svih kapaciteta kako bi se uslovi rada i života naših zdravstvenih radnika poboljšali, a naš javni zdravstveni sistem postao je primamljiv za ljekare, kako iz naše države, tako i iz okruženja. Kao dokaz ovim navodima imamo povećan broj ljekara u javnom zdravstvenom sistemu, te ove godine, prema podacima koje je Fond za zdravstveno osiguranje dostavio Ministarstvu zdravlja,  imamo 1969 ljekara koji čine dio našeg javnog zdravstvenog” stoji u saopštenju Ministarstva zdravlja.

Dodaju da je u 2022. godini 1887 ljekara činilo javni zdravstveni sistem, dok je samo godinu dana ranije taj broj bio za 14 ljekara manje, odnosno u septembru 2021. godine 1873 ljekara činili su dio javnog zdravstvenog sistema, a što govori u prilog činjenici dobrog poslovanja trenutnog rukovodstva i zalaganja za građane i zdravstveni sistem menadžmenta pod rukovodstvom Ministarstva zdravlja.

Broj ljekara u javnom sektoru po godinama:

septembar 2021. godina – 1873 ljekara

septembar 2022. godina – 1887 ljekara

septembar 2023. godina – 1969 ljekara

 

“U prethodnoj godini u zdravstveni sistem uloženo je preko 50 miliona eura. Započeta je izgradnja nekoliko klinika, izvršena je rekonstrukcija i adaptacija svih zdravstvenih objekata, otvarene su nove jedinice Hitne medicinske pomoći u mjestima gdje ih do sada nije bilo, kao i rekonstrukcija postojećih, obezbijeđeni su najsavremeniji medicinski aparati i na taj način obezbijeđeni su kvalitetni uslovi rada našim zdravstvenim radnicima, a samim tim stvorena je sigurnost kod građana da će im se na najefikasniji i najadekvatniji način pružiti zdravstvena zaštita” saopštili su.

Cilj Ministarstva zdravlja je vraćanje povjerenja u javni zdravstveni sistem i unapređenje istog, a kao krovna institucija stojimo i uvijek ćemo čvrsto stajati uz zdravstvene radnike i njihov istrajan rad za dobrobit svakog pacijenta.